יום ראשון, 5 בספטמבר 2010

"צַיָּד הַצְּבָעִים"

טעות באיות שמו של סרט ממלחמת ויט-נם? לא, זהו מעשה במנהיג ויטאלי, שאיננו נם, מסוכני התרבות של האל, לוחם לישועת ארץ ישראל ומכאן שמו: אלי יש"י – יֶשַׁע-א"י.

צור ישועתנו, נלחם הנך כאריה (כי אריה האמיתי, דרעי, נושף בערפך?) למען טוהר הגזע הישראלי, ע"י גירוש מְסַּכְּנָיו מִתּוֹכֵנוּ. ממשלתנו התייצבה לימינך בנחישות ורגישות.
כיצד נקבצו בינינו כל אלה שכה מוקצים בעיניך, אם לא בגלל אזלת ידך, שר הפנים?! בגלל היעדר מדיניות ברורה וחוקים שלא נאכפו. במשך שנים סעדו את קשישי ארצנו, פָּלוּ את פִּלְפֶּלֵינוּ בחממות הערבה ועשו בכל מלאכה מפרכת. לאחר עבודות הפרך והתעמרות שהתעמרו בהם, עוד נותרו בהם שביבי רומנטיקה. כן,– מזה נולדו ילדים שחיים מזה שנים כשחרב הגירוש מתהפכת מעל ראשיהם. חיו כאן, בשולי החברה, נחבאים וחומקים, מתפרנסים "ככלב שְׁבַע קלון וָרִישׁ[1]" . הם דוברים בשפתנו, מתחנכים על ערכי התרבות שלנו, ושותפי גורל לנו. כן, בבא הזמן, גם בשרות הצבאי.

הנה, יתגשם חזונך. בנתב"גנו יחנך "כותל דמעות". לפניו ימררו בבכיים מגורשיך. כמו שנאמר: "רימון מצאתי, תוכו אכלתי, קליפתו זרקתי [2]", ובישראלית בת ימינו: "דפוק וזרוק".
עודנו מצווחים קבל עולם ומלואו על גזענותם ושנאתם כלפינו, והנה, מזמנים אנו לצוררינו "סינמה בלש": פעוטות מתיפחים בזרועות הוריהם המבוהלים, אוחזים בצרורות אביונים, מגורשים ב"רגישות ונחישות" ממאורות מגוריהם העלובות על ידי שוטרים גברתניים, אלי עתיד מעורפל, למחוזות בהם לאיש אין חפץ בם. כאן לזרים נחשבו ושם – שוב לזרים יֵחָשְׁבוּ על שום השפה שהם דוברים והתרבות שהביאו עמם. התקשורת שוקקה תדיר ל"הצגה הכי טובה בעיר" הבאה, במו ידך אותה תגיש לה. איזו "יד חזקה[3] –[4] "! איזה נשק בידי תוללינו!... האין זאת כי שמענו בעבר: "ציונות = גזענות [5]"?!
באילנות גדולים נתלית. אברהם אבינו, לא חס על בנו שלו – בנה של העובדת הזרה הגר – וישלחם המדברה.
בנחישותך נקלעת למאבק איתנים על כל "גולגולת של ילד". מקח וממכר שיש לו שם רע ואפל בהסטוריה, כן, גם שלנו. אברהם מתמקח עם אלהיו, על מכסת הצדיקים שתציל את סדום החטאה מעונשה. רשעים גדולים, סדומאים אלה, שרשמו על שם עירם מעשים ומיטות... חלילה לי להזכיר דוגמאות אחרות של מקוח על ראשי ניצולים.
טָפַשְׁתִּי משפוט בינתך, שר נכבד, אך את נאורותך – מעשיך ודבריך הם השופטים.
מר ישי, הנח לעבר. מנע עוול מיותר. עשה למען העתיד בכך שתמנע הווצרות "אי חוקיות" על ידי מדיניות ברורה והגיונית.
צֵיד צהובים, שחורים, לבנים וכל השונה ממך ומבני חבורתך בצבעו, בעדתו, בדתו, בלאומיותו, במלבושיו ובדעתו – כל אלה, מטרה לְחִצֶּיךָ.
לא על צֵיד צְבָאִים תפארתך, אך בזכות רבה יוקנה לך התאר צַיָּד הַצְּבָעִים!
כן, גם אני, נצר ללוגמי מי נהר הויסלה, וכמי שכנראה עשה הרע בעיני ה', מרגיש כמי שאינו רצוי בעיניך. כירא שמים ומדקדק במצוות, יודע אתה מלאכת "הבדלה" מה היא. לו בידיך היא, אותי ואת דּוֹמַּי עוד תבדל מלבוא בקהלך וקהל דּוֹמֶּיךָ.
מקוה אני כי אינך מייצג כל כלל הציבור החרדי בגזענותך וצרות אפקיך האנושיים. אוי לה לספינה שזה קברניטה
[6] .

[1]ח.נ.ביאליק

[2]תלמוד ירושלמי, ר' מאיר

[3]באסוציאציה ל"יד החזקה" לרמב"ם

[4]ויוציאנו... ביד חזקה ובזרע נטויה... ספר דברים כ"ו.

[5]החלטה 3379 של העצרת הכללית של האו"ם משנת 1975

[6]וריאציה על בבא בתרא צ"ב


ד"ר ערן גרף

‏נ' אלול תש"ע August 12, 2010

אין תגובות:

פרסום תגובה